Данный браузер не поддерживается. Используйте более совремменный браузер.
Рады Вам. Добро пожаловать на наш сайт. Уважаемые посетители нашего сайта Avasto.tj Если у вас есть Рефераты.Курсовые и Дипломные работы на Таджикском языке, можете добавлять на наш сайт.
6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 301
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

Сохтори идоравии муғулҳо дар сарзамини тоҷикон

azamino---

Сохтори идоравии муғулҳо дар сарзамини тоҷикон

Халқи тоҷик дар давлати Чингизиён. Истилои муғул. Хоҷагии Осиёи Миёна дар замони ҳукмронии Муғулҳо.Ҳуҷуми ӯрдуи Чингизхон ба Осиёи Миёна

Давлати Ҳоразмшоҳй дар солҳои бистуми асри XIII боз ҳам бештар сабзида, ғайр аз Хоразм ва Мовароуннаҳр Афғонистони кунунӣ ва қисмати бузурги Эронро низ дар бар мегирифт. Вале ҷанбаи марказият ёфтани ин давлат хеле суст буд. Иддае аз ҳокимони маҳаллй факат зоҳиран тобеияти худро нисбат ба Хоразмшоҳиён эътироф намуда, дар амал вилоятҳои зеридасти худро кариб мустакилона идора мекарданд.

Сохтори идоравии муғулҳо дар сарзамини тоҷикон

 

6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 539
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

Қонуни Ҷуҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иттилоот

azaminoИнформатика

Қонуни  Ҷуҳурии Тоҷикистон   дар бораи ҳифзи иттилоот
Наќша:
1. Ќонунгузорї оид ба њифзи иттлоот
2. Муќаррар намудани талаботу ќоидањо ва шартњои њифзи иттилоот
3. Вазифањои маќомоти давлатї оид ба сертификатсияи воситањои
њифзи иттилоот

Қонуни Ҷуҳурии Тоҷикистон  дар бораи ҳифзи иттилоот

 

6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 624
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

Таҳдиди иттилоот ва зарурияти он

azaminoИнформатика

Мавзўи 3:
Тањдиди иттилоот ва зарурияти он
Наќша:
1. Манбаъњои асосии тањдиди дохилї ва берунї
2. Манбањои тањдидњои ѓаразнок ва тасодуфї
3. Тафовуди омилњои пешбинишуда ва омилњои антропогенї

Таҳдиди иттилоот ва зарурияти он

 

6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 805
 • Комментариев: 1
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

Ҳифзи иттилоот ва асосгузори иттҳодиявӣ

azaminoИнформатика

Ҳифзи иттилоот ва асосгузори иттҳодиявӣ

 Мавзўи № 2:
Њифзи иттилоот ва асосгузори иттњодиявї
Наќша:
1. Категорияњои њифзи иттилоот
2. Моделњои абстрактии муњофизати информатсия
3. Модели Гоген-Мезигер

Ҳифзи иттилоот ва асосгузори иттҳодиявӣ

 

6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 818
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

Ҳифзи иттилоот

azaminoИнформатика

Ҳифзи иттилоот

Мавзўи №1:
Маќсад ва вазифаи фан
Наќша:
1. Иттилоот ва тарзи њифзи он.
2. Таъмини њифзи иттилоот
3. Захирањои информатсионӣ

Ҳифзи иттилоот

 

6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1228
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

Бахориёт-и Сайидо - сохтор мазмул ва мундарича

azaminoАдабиети точик

«Бахориёт»-и Сайидо-сохтор, мазмун ва мундариљаи он.
«Бањориёт» ва ё «Њайвонотнома» асари тамсилии Миробид Сайидои
Насафї буда, дар рўзгори Абдулазизхони аштархонї (1645-1680) соли
1091њ. (1680м.) дар муддати ду-се рўз таълиф шудааст ва дар ин бора
худи шоир чунин ишора дорад:
Ин нусха, Сайидо ба ду-се рўз шуд тамом,
Дар рўзгори њазрати Абдулазизхон.
Таърих аз њазору навад як гузашта буд,
Аз њиљрати Расул-шањи охируззамон.

6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 2336
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

СИСТЕМАИ АСАБ

azaminoБиология / Мед колеч

Хосиятҳои умумии сохти системаи асаб

Аҳамияти системаи асаб. Системаи асаб дар танзими вазифаи организм роли муҳим мебозад. Вай кори доимии ҳуҷайраҳо, боф- таҳо, узвҳо ва системаи онҳоро таъмин мекунад. Бо мавҷудияти ин система организм бо муҳити беруна алоқаманд аст

СИСТЕМАИ АСАБ

 

 
Разработано в студии Tojstudio.tj