Данный браузер не поддерживается. Используйте более совремменный браузер.
Рады Вам. Добро пожаловать на наш сайт. Уважаемые посетители нашего сайта Avasto.tj Если у вас есть Рефераты.Курсовые и Дипломные работы на Таджикском языке, можете добавлять на наш сайт.
8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 763
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Савдои яклухт ва чакана

adminМаркетинг

Накша:

1. Савдои яклухт

2. Савдои чакана ва намудхои он

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1625
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Нарх ва интихоби нархгузори

adminМаркетинг

1. Нархгузори дар бозорхои гуногун

2. Мавкеи нарх ва нархгузори дар фаъолияти ширкат

3. Роххои аник намудани нарх

4. Хисоби нарх дар асоси харочоту фоида

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1989
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Намудхои маркетинг

adminМаркетинг

1. Маркетинги конверсионй

2. Маркетинги хавасмандкунй

3. Маркетинги равнакёби

4. Ремаркетинг

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 523
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Мол - ягонагии зидиятхову хислатхост

adminМаркетинг

Таи мафхуми мол махсулоти мехнатро мефахманд. Мол хамон махсули мехнатест, ки на барои истеъмоли шахсии истехсолкунанда, балки барои дар бозор мубодила кардан (фурухтан) истехсол карда шудаасг. Х,амин хел, махсули мехнати таъиноти мубодила доштаро мол ном медиханд. Барои он ки моли истехсолшуда дар холати муъта- дил мубодила шуда тавонад, вай бояд дорой хислатхои муайян бошад.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 649
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Таърифи мафхумхои микромаркетинг ва макромаркетинг

adminМаркетинг

Микромаркетинг ин калимаи хосила буда, сари он - «микро» тарчумаи хурдро дошта, хангоми пайвастшавиаш бо домани калимаи «маркетинг» маънои «ташкил ва мудирияти бизнес мувофики тарзу усули маркетингй»-ро дорад. Мохияти микромаркетингро фаъолияти ташкилию ик,тисодии ширкатх,ое, ки бо офаринишу тавлидоти мол, реклому пахнкунии махсулот ва хизматрасонии баъди фуруш ба харидорон машгул хастанд, ифода мекунад. 

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1430
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Мафхуми маркетинг

adminМаркетинг

1.Дар кадом холатхо ба маркетинг машгул мешаванд?

2.Барои сарфахм рафтан ба маркетинг чигуна МАФХУМРО бештар истифода мебаранд?

3.Сабабхои пайдошавии маркетингро баррасй намоед

4.Максади маркетинги хозиразамон

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 2770
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Бозори ташкилотхо ва намудхои он

adminМаркетинг

1.Таърифи бозори ташкилотхо ва харидорон

2.Хусусиятхои бозори молхои таъиноти саноати дошта

3.Зарурати кабули карор оиди хариди молхои таъиноти саноатидошта

4.Бозори фурушандахои мобайни

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 751
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Бозори истеъмоли ва рафтори харидорон дар он

adminМаркетинг

1.Бозори истеъмоли ва модели рафтори харидорон

2.Тарзи хаёт ва психологияи шахс ба рафтори харидор чи гуна таъсир мекунад

3.Санчишхои эхтимоли ва максади гузаронидани онхо

4.Хусусиятхои карор оиди хариди моли нав

5.Таъсири тавсифоти моли нав ба карори истеъмолгар

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1151
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Асосҳои маркетинг (шарҳи мухтасари мафҳумҳо)

adminМаркетинг

Маркетинг ҳамчун илм дар охирҳои асри Х1Х ва аввалҳои асри ХХ ба вуҷуд омадааст. Сабаби пайдоиши ин фаъолият буҳрони иқтисодии солҳои 1900 - 1903 дар Амрико ба вуҷудомада дониста мешавад. Баъдтар курсҳои таълимӣ вобаста ба муаммоҳои ташкили оқилонаи гардиши мол дар Донишгоҳҳои пешсафи Амрико (Гарварди, Пенсильвания, Питсбург, Мичигана, Иллиной) дарс дода шуданд.

 
Разработано в студии Tojstudio.tj