Данный браузер не поддерживается. Используйте более совремменный браузер.
Рады Вам. Добро пожаловать на наш сайт. Уважаемые посетители нашего сайта Avasto.tj Если у вас есть Рефераты.Курсовые и Дипломные работы на Таджикском языке, можете добавлять на наш сайт.
12 дек 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 376
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 12 дек 2017

ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ВАРЗИШҲОИ ҲАРБӢ-АМАЛӢ

azaminoХукукшиноси / Дигар фанхо

ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ВАРЗИШЊОИ ЊАРБЇ-АМАЛЇ

 

Наќша:

 1. Пайдоиши варзишњои њарбї-амалї
 2. Ташкили мусобиќањо доир ба варзиши њарбї-амалї

 Ваќт: 2 соат (100 даќиќа)

 Пайдоиши варзишњои њарбї-амалї

Варзиши њарбї-амалї њанўз дар даврони Шўравї пайдо шуда, рушди худро ёфтааст. Бо назардошти иљроиши талаботњои Ќонуни Иттињоди Љумњурињои Шўравї Сотсиалистї (СССР) «Дар бораи ўњдадории умумии њарбї» Президиуми Кумитаи Марказии Љамъияти ихтиёрии мададгорї ба артиш, авиатсия ва флоти ИЉШС (ЦК ДОСААФ СССР) Ќарор оиди «Пурзўр намудани чорањои рушди варзишњои њарбї-амалї» аз 23 апрели соли 1968 ќабул намуд. Дар ин њуљљат дар бораи фаъолияти ташкилотњои варзишии Љамъият, тараќќиёти он бо самаранокї ва алоќаи зичи таркибї дар тайёр намудани љавонон барои хизмати њарбї дар Ќуввањои Мусаллањ зикр гардида буд.

ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ВАРЗИШҲОИ ҲАРБӢ-АМАЛӢ

 

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 4866
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Саволу чавобхое, ки бояд хама донад

adminАдабиети точик / Иктисодиет / Таърихи точик / Хукукшиноси / Иншо

1. Маҷлиси Олӣ чист?
Мачлиси Оли – парламенти ҶТ, мақомоти олии қонунгузор ва намояндагии халқ мебошад.
2. Парламент чист?
Мақомоти намояндагӣ ва қонунгузор буда, дар Тоҷикистон – Маҷлиси Олӣ ном дорад.
3. Маҷлиси Олӣ аз чанд палата иборат аст?
Маҷиси Олӣ аз ду палата – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 6385
 • Комментариев: 1
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017
Изменил: shuhratjon

Системаи сиёсии чомеа ва режими сиёси

adminХукукшиноси

Мукаддима

1. Мафхуми ситемаи сиёсии чомеа

2. Таркиб ва вазифахои ситемаи сиёсии чомеа

3. Мохият ва хусусиятхои режими сиёси

4. Режими сиёсии демократ 

Хулоса

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 5767
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Конститутсияи (сарконуни) Чумхурии точикистон

adminХукукшиноси

Мо, халки точикистон,

Кисми чудонашавандаи чомеаи чахон буда,
Худро дар назди наслхои гузашта, хозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста,
Таъмини сохибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда,
Озоди ва хукуки шахсро мукаддас шумурда,
Баробархукуки ва дӯстии тамоми миллату халкиятхоро эътироф карда,
Бунёди чомеаи адолатпарварро вазифаи худ карор дода,

Хамин конститутсияро кабул ва эълон менамоем.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 979
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Мафхум ва шаклхои азнавташкилдихи

adminХукукшиноси

Мутобики кодекси граждании Чумхурии Точикистон моддаи 58 яке аз роххои бархамдихии ташкилотхои тичорати ин бо рохи азнавташкилдихи ба шумор меравад. Дар моддаи 58 чунин мафхуми азнавташкилдихи нишон дода шудааст:- Азнавташкилдихии шахси хукуки (муттахидшави, хамрохшави таксимшави, чудошави, табдил додан) метавонад бо карори муассисони (иштирокчиёни) он ё макоми шахси хукукие, ки мутобики хуччатхои таъсис дорои чунин ваколат мебошад, ба амал бароварда шавад. 

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1512
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Заминаҳон тайёр ва қабули Конститутсияи соли 1994

adminХукукшиноси

Давраи нави инкишофи конститутсионии Тоҷикистон бо марҳилаи бозсозии ҷамъияти шӯравӣ, ҷараёни тайёр кардани лоиҳаи шартномаи нави иттифоқи ва дар асоси он коркардабароии лоиҳаи конститутсияи нави ИҶШС рост меояд. Ҳануз дар охири солҳои 80-ум баро¬бари муайян кардани тарихи конститутсияи иттифоқи дар Тоҷикистон ҳамкори тағйиру илова даровардан ба конститутсияи амал кардаистода ва муайян кардани самтҳои асосии тайёр кардани конститутсияи нави ҶТ оғоз ёфта буд.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1014
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Хуқуқи молиявӣ дар низоми хуқуқи кишвар

adminХукукшиноси

Муайян намудани ҳуқуқи молиявӣ дар низоми (системаи) ҳуқуқ ошкор сохтани предмет, гарзу усул, намуди чавобгарӣ ва ҳамкориро бо соҳаҳои дигари ҳуқуқ дар назар дорад. Муддати тулонӣ ҳуқуқи молиявиро чузъи ҳуқуқи маъмури мешумориданд. Дар бораи мустакилияти он танхо солхои 70-уми асри XX ба хулоса омаданд. Ҳоло доир ба мустақил будани ҳуқуқи молиявӣ олимони ҳуқуқшинос амалан бахс намекунанд.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 5209
 • Комментариев: 1
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Тест аз фанни Асосҳои давлат ва ҳуқуқ(25 савол)

adminХукукшиноси

7.Аввалин маротиба парламент кай, дар куҷо таъсис ёфт?

А. Соли 1787 дар ШМА

Б. Соли 1265 дар Англия

В. Соли 1791 дар Фаронса

Г. Асри V дар Рим

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 3393
 • Комментариев: 1
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Давлати ҳуқуқбунёд ва нишонаҳои он

adminХукукшиноси

1. Давлат кай ба вуҷуд омад?

2. Кадом шаклҳои пайдоиши давлатро медонед?

3. Моҳияти давлат дар чӣ ифода меёбад?

4. Фарқи давлат аз ҷамъияти ибтидоӣ дар чист?

 
Разработано в студии Tojstudio.tj