Данный браузер не поддерживается. Используйте более совремменный браузер.
Рады Вам. Добро пожаловать на наш сайт. Уважаемые посетители нашего сайта Avasto.tj Если у вас есть Рефераты.Курсовые и Дипломные работы на Таджикском языке, можете добавлять на наш сайт.
31 авг 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1724
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 31 авг 2017

Таърихи таълимоти ахлоқии мутафаккирони Fарб

azaminoЗабони точикӣ / Философия

Таърихи таълимоти ахлоқии мутафаккирони Fарб

Нақша:

 1. Таносуби ҳикмати назариявӣ ва амалии ахлоқ. Ташуккули ахлоқи марксистӣ ва дигар ҷараёнҳои нави ахлоқӣ.
 2. Таълимоти ахлоқии И.Кант.
 3. Таносуби қоидаҳои ахлоқ ва манфиатҳои фард дар этикаи муосир.
26 авг 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 3045
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 26 авг 2017

Ходисахои фанетики хамсадохои Д.Т.Х

azaminoЗабони точикӣ

Ходисахои фанетики  хамсадохои Д.Т.Х

Наыша:

 1. Фонетика чист?
 2. Хельои фонетика
 3. Ьодисаьои фонетикц ва сабабьои он:

а) монандшавц

б) дуршавц

в) афтидан ва ихтисоршавии овоз

г) жойивазкунц

Фонетика як шохаи илми забоншиносц буда, нисбатан дертар ба вужуд омада аст.

26 июл 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 2505
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 26 июл 2017

Маълумот дар бораи калима

azaminoЗабони точикӣ

Наќша:

 

Сарсухан

 1. Маълумот дар  бораи  калима
 2. Хусусияти сермаъногии  калимањо
 3. Тащйир ёфтани маънои калима

Тарзи таълими «Калима»

Забон рукни асосии миллат аст. Њар кї ба ќадри забон нарасад, ба ќадри њељ чиз ва њељ кас намерасад. Охир, забон модар аст, забон таърих аст, забон маданият аст, забон таќдир аст.

Маълумот дар бораи калима

 

15 июл 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 759
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 15 июл 2017

Ҳамкориҳои ҳарбӣ - сиёсии Ҷумҳурии халқӣ Шӯравии Бухоро бо Россияи Шӯравӣ

azaminoАдабиети точик / Забони точикӣ / Таърихи точик / Таърихи умуми

Яке аз муҳимтарин соҳае, ки дар байни Ҷумҳурии Шӯравии Бухоро ва Россияи Шӯравӣ ҳамкории хеле наздики мутақобила дар соҳаи ҳарбӣ – сиёсӣ мавҷуд буд, ки ба ин ҳамкории  наздик мавҷудияти  Ҷумҳурии Шӯравии Бухоро номумкин буд. Маълум аст, Аморати Бухоро бевосита бо дахолати Ҷисмҳои Армияи Сурх барҳам дода шуд.

11 июл 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 3244
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 11 июл 2017

Эъломияи умумии хукуки башар ва зарурати тахияву мавриди амал карор гирифтани он.

azaminoЗабони точикӣ / Иктисодиет / Таърихи умуми / Психология

Мухтасари маълумоти таърихӣ роҷеъ ба санади байналхалқие, ки аз эъломияи Куруши Кабир сарчашма мегирад

Таҷрибаи талхи Ҷанги дуюми ҷаҳон (солҳои 1939-1945) башариятро аз хоби гарон бедор намуд. Давлатҳои дастболои ин ҷанг ба хулосае омаданд, ки инсониятро созмоне зарур аст, ки манфиати ӯро ҳимоя намояд. Ҳамин тавр, пас аз омодагиҳо 26 июни соли 1945 намояндаи 50 давлати ҷаҳон  Оинномаи Созмони Милали Муттаҳидро (ООН) ба имзо расондаанд, ки 24 октябри ҳамон сол ба расмият даромад.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1757
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Тарзи тахияи хуччатхо

adminЗабони точикӣ

Услуби идорӣ низ монанди шохаҳои дигари услубӣ дорои хусусиятҳои махсуси забонии худ аст, ки муҳимтарини онҳоро ба тариқи зер метавон нишон дод:

1. Тарзи ифодаи содаву мўъҷаз, ҳаддалимкон сарфа намудани воситаҳои забонӣ.

2. Бисёр навъҳои ҳуҷҷатҳои идорӣ қолабҳои якрангу умумӣ доранд, ки фикр дар доираи талаби онҳо ифода меебад. Ба ин мақсад одатан варақаҳои тайёр низ истифода мешаванд...

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 4578
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Услуби расми - коргузори

adminЗабони точикӣ

Услуби идорӣ дар се соҳа истифода мешавад: а) қонунгузорӣ; б) коргузории идорӣ; в) муносибати дипломатӣ. Ин ҷиҳат боиси пайдо шудани шаклҳои алоҳида дар дохили услуби мазкур шудааст, ки услуби қонун, ойин- нома, раҳнамо, шартнома, фармон, ваколатнома, акт, ариза ва гайра аз ҷумлаи онҳост.

Фарқҳое, ки миёни шохаҳои услуби идорӣ мавчуданд, назар ба он тафовутҳое, ки байни бахшҳои услуби илмӣ ҳастанд, зиёдтар ва намоёнтар ба назар мерасанд.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 3714
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Услуби илми ва гуфтугуйи

adminЗабони точикӣ

Натиҷаи фаъолияти илмии одамон, ки бе он ҷамъият пеш намеравад ва истеҳсолот тараққӣ намекунад, илмҳои гуногунро тавлид намудааст: риёзиёт, кимиё, адабиётшиносӣ, астрономия, ҷуғрофия, забоншиносӣ, иқтисодиёт…. Ҳамаи онҳо ба услуби илмӣ мансубанд.

Кори ходимони рўзномаву маҷаллаҳо ва телевизион, ки мақсад маълумотдиҳӣ ва тарбияи аъзоёни ҷамъият аст, услуби публитсистиро ба вуҷуд овардааст. Ба ин услуб очерк , мақола, ҳаҷв, намоиш ва барномаҳои радиову телевизион дохил мешаванд.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 9208
 • Комментариев: 1
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Услубхои забони точики. Услуби бадеи, публитсисти

adminЗабони точикӣ

Услубшиносӣ яке аз соҳаҳои илми забоншиносӣ буда, услубҳои нутқро меомўзад.

Услуби бадеӣ асарҳои мансур ва манзумро дар бар мегирад. Услуби бадеӣ чунин хусусиятҳои ба худ хосро дорад: образнокии калом, тахайюлоти бадеӣ (бофта, фантазия), дорои қаҳрамонон ва персонажҳо, сужет ва композитсия, инчунин санъатҳои бадеӣ (маҷоз, истиора, ташбеҳ, ташхис, муболиға… ) мебошад.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 5231
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Аломатхои китобати охири чумла ва муштаракмавкеъ

adminЗабони точикӣ

Нуқта калимаи арабӣ буда, дар ибтидо пайваст шудани ду ё чанд хати ростро меномиданд. Ҳамчунин ҷоест, ки имкони чен кардани масофаеро надорад. Маҷозан ба маънои ҳол ва мардумаки чашм низ меояд.

Он яке аз қадимарин, асоситарин ва серистифодатарин аломатҳои китоб буда, вазифа, маврид ва мақоми корбасташ чунин аст:

Ба итмом расидани фикрро ифода менамояд: Номи ман Маҳбуба аст. Ман донишҷўям.

Назад Вперед
Показать еще
 
Разработано в студии Tojstudio.tj