Данный браузер не поддерживается. Используйте более совремменный браузер.
Рады Вам. Добро пожаловать на наш сайт. Уважаемые посетители нашего сайта Avasto.tj Если у вас есть Рефераты.Курсовые и Дипломные работы на Таджикском языке, можете добавлять на наш сайт.
8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1459
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Сохти хучайрагии бадани хайвонот

adminЗоология

Ҳуҷайра асосӣ сохт ва ташаккули организм аст. Ҳар як ҳайвони бнсёрҳуҷайра аз узвҳо иборат аст, ки он узвҳо аз ҳуҷайраҳо таркиб ёфтаанд.

Сохти ҳуҷайраҳои ҳайвонот хеле гуногун мешаванд. Аз ҳама оддитарин ҳуҷайраҳои лунда, тухмшакл, призмамонанд, дукшакл, ситорамонанд, ришташакл, дискмонанд мебошанд. Ҳар як ҳуҷайра гӯё як лаборатория аст. Дар ҳар як организм микдори зиёди ҳуҷайраҳо мавҷуд аст. Масалан, танҳо ҳуҷайраҳои асаби кирми лунда 900 адад мебошанд.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 2016
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Маълумот дар бораи шохахои чудогонаи илми зоология

adminЗоология

Зоология яке аз илмҳои биологӣ буда, ба дарахти сершоху сербору серсоҳа монанд аст. Ҳар як шохаи илми зоология дар бораи масъалаҳои ҷудогонаи олами ҳайвоноти кураи замин дар миқёси ҷаҳонӣ маълумот медиҳад.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1565
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Таърих ва инкишофи илми зоология

adminЗоология

Зоология ҳамчун илм дар асри III то мелод ба вуҷуд омада аст. Арасту донишҳои то замони худ оид ба олами ҳайвонот мавҷудбударо якҷо муттаҳид карда, ба илми зоология асос гузошт. Се асари ӯ оид ба олами ҳайвонот, ки баъзе қисмҳои он то замони мо боқӣ мондааст, инҳо мебошанд:

1. Таърихи олами ҳайвонот.

2. Тартиби донишҳо оид ба ҳайвонот.

3. Донишҳои таърихӣ, морфологӣ, физиологии ҳайвонот.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1268
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

ЗООЛОГИЯ ХАМЧУН ИЛМ

adminЗоология

Зоология илми қадима ва фанни мустақим буда, олами ҳайвонотро меомӯзад.

Масоҳати умумии мамлакати мо - Тоҷикистон 142,3 ҳазор км: буда, олами ҳайвоноти он вобаста ба гуногунии табиаташ ниҳоят бой мсбошад.

Тоҷикистон хоки ҳосилхез, зироатҳои ғалладона, сабзавоту мева, растаниҳои техникӣ, обҳои нӯшиданиву маъданӣ ва дигар боигариҳоро дорад.

Дар ҳар як минтақаи Тоҷикистон гурӯҳҳои махсуси ҳайвоноти хурду калон, фоидарасону зараровар, ҳалолу харом, муқимию мавсимӣ, зебою оддй зиндагӣ мекунанд. 

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1837
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Мохихои Тоҷикистон

adminЗоология

Дар мухити обхои Точнкистон то хол зиёда аз 40 намудн мохихо маълуманд. Аз онхо баъзеашон ахамияти калон доранд.

1.  Ширмохй дар обхон ширин зиндагй мекунад. Дарозиаш то 50 см буда, вазнаш 1-2 кг мешавад. Вай дар дарёхои хурду калони серобу камоби кухистон бештар вомехурад.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 602
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Мохигирй, мохипарварй ва мухофизати мохиён

adminЗоология

Одамон аз замонхои кадим мохигирй карда, гушту тухмаки онро мехурданд. Холо равгану устухон ва пусти мохй хам исгифода бурда мешавад.

Кисмн зиёди мохии шикоршуда истеъмол мешавад, танхо кисми камаш барои тайёр кардани орди мохй (хуроки илова барои чорво, парранда, хавзхои мохипарварй) ва хамчун нурй нстифода бурда мешавад. 

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 2112
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

СИНФИ ХАЗАНДАХО

adminЗоология

Хазандахо ба хаёти хушкй мувофик шудаанд. Тухмашон пардаи чанинй дорад. То хол дар илми зоологияи чахонй зиёда аз 6 хазор намудн хазандахо маълуманд. Ба омузиши хаматарафаи хазандахо як шохаи илми зоология — герпитология макнул аст. Баъзе хусусияти хазандахо ба обхокихои кадима монанд аст.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1507
 • Комментариев: 1
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

ПАЙДОИШИ ОБХОКИХО

adminЗоология

Хамаи обхокихо дар об тухм мегузоранд. Насли аввалашон дар об инкишоф меебад, ки ба хаёти мохӣ монанд аст. Олимон исбот кардаанд, ки обхокихои кадима аз мохиён пайдо шудаанд. Дар байни бозёфтхои палеозоологи мохиёни панчапар маълуманд, ки онхоро ачдоди обхокихо донистан мумкин аст. Онхо устухонбандӣ доштанд, чуфти шиноварии онхо барои хазида дар руйи об мутобик буд.

8 мая 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 903
 • Комментариев: 0
 • Автор: admin
 • Дата: 8 мая 2017

Пайдоиш ва эволютсияи хазандагон

adminЗоология

Кариб 300 миллион сол пеш дар об мохиён, дар чойхои камобу хушкй обхокихо, дар чойхои хушки камборон хазандагон зиндагй мекарданд.

Хазандагон авлоди шаклдигаркардаи обхокихо буда, дар айни замон васеъ пахн нашудаанд. Дармамлакатхои хунук хазандагон кариб, ки нестананд.

 
Разработано в студии Tojstudio.tj